Đế Vương Bá Nghiệp

SohaGame độc quyền
phát hành tại Việt Nam

Lữ Bố

Tự là Phụng Tiên, Trên chiến trường, ông chuyên sử dụng Phương Thiên Họa Kích và cưỡi Ngựa Xích Thố, như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi. Người ta thường nói "Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố"

Chu Du

Tự là Công Cẩn, là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại đô đốc, nên được gọi là Chu Đô đốc. Bên cạnh đó, ông có biệt tài về âm nhạc, có câu truyền rằng Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố để nói lên tài năng âm nhạc của ông.

Đại Kiều

Một trong Nhị Kiều của Giang Đông, là cô gái nhu mì, đẹp trầm lặng, đôi mắt diễm lệ nhưng đa sầu, tính cách hiền hậu, nhút nhát, sống nội tâm và tình cảm.

Điêu Thuyền

Với sắc đẹp được ví như Bế nguyệt (khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây), nàng được xem là một trong Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, đã làm cho bánh xe lịch sử phải đổi hướng khi khiến Đổng Trác bị giết bởi Lữ Bố vì giành giật nàng.

Đổng Trác

Giữ chức Thứ sử Tịnh Châu. Lợi dụng sự tiến cử của Viên Thiệu với Đại tướng quân Hà Tiến, người đang muốn tiêu diệt thế lực hoạn quan, Đổng Trác đã tiến kinh khống chế kinh thành, phế Hán Thiếu Đế Lưu Biện, lập Hán Hiến Đế Lưu Hiệp.

Gia Cát Lượng

Biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự, và cũng là một nhà phát minh của Thục Hán thời Tam Quốc. Ông giúp hình thành thế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngô chống Ngụy.

Lữ Linh Khởi

Là con gái của mãnh tướng Lữ Bố, lớn lên sở hữu vẻ đẹp cuốn hút của mẹ, sự dũng cảm của cha và tài năng chiến đấu thuộc hàng hổ tướng.

Mã Siêu

Biệt danh là "Cẩm Mã Siêu", chiếm được thành Trường An, truy sát khiến Tào Tháo phải cắt râu vất áo, đại chiến Hứa Chử và Trương Phi, và cuối cùng trở thành một trong ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán

Quan Vũ

Góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa và trung thành.

Tào Tháo

Là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.

Ngụy Diên

Là đại tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa, từng làm đến chức Tiền quân sư, Chinh Tây đại tướng quân, Giả tiết, lĩnh chức Hán Trung thái thú, Nam Trịnh hầu

Tiểu Kiều

Một trong Nhị Kiều của Giang Đông, có dung mạo xinh đẹp, thông minh, thích đọc sách, đánh đàn, ngắm hoa và làm thơ.

Triệu Vân

là tướng có uy dũng ngoài mặt trận, còn trong màn trướng, ông là người chính trực, lâm sự bình tĩnh, một lòng vì nước, rất được lòng mọi người. Trong việc chính sự, Triệu Vân cũng được xem là người có tư duy nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo.

Gấu

Lính Mãnh Tướng, khi tấn công có thể làm đối vương bị hất văng. Với lớp da dày, pháp thuật không có mấy tác dụng

Luyện Đan Sĩ

Lính Quân Sư, có thể hồi sinh lính phe ta. Lính được hồi sinh có thể gây thêm sát thương

Tạc Đạn Nhân

Lính Thần Xạ, chuyên khắc Mãnh Tướng

Hỏa Pháo Xa

Lính Thần Xạ, có thể bắn ra đạn lửa gây choáng và đốt cháy.

Cơ Quan Binh

Lính Thiên Cơ, chuyên tiêu diệt Thiên Cơ, có thể vào trạng thái Vô Địch và giảm tốc độ đánh của địch.

Cấm Vệ Quân

Lính Mãnh Tướng, khi tấn công có thể làm đối phương bị hất văng. Có thể vào trạng thái Vô Địch và tăng tốc độ đánh bản thân.

Phù Văn Sư

Lính Quân Sư, có thể tăng tốc độ đánh và hút máu bản thân.

Thạch Đầu Nhân

Lính Quân Sư, có thể giảm sát thương vật lý nhận và giảm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của địch. Làm bằng đá cứng nên khó bị đòn đánh thường phá vỡ.

Thuẫn Binh

Lính Mãnh Tướng, càng nhiều lính trong chiến trường thì càng khó bị tiêu diệt.

Thích Khách

Lính Thiên Cơ, chuyên tiêu diệt Thần Xạ.

Cường Thuẫn Binh

Lính Mãnh Tướng, khi tấn công có thể gây choáng. Với Khiên dày khó có thể bị tổn hại bởi các đòn đánh thường.

Xạ Thủ

Lính Thần Xạ, càng nhiều lính trong chiến trường sát thương càng cao.

Đạo Sĩ

Lính Quân Sư, càng nhiều lính trong chiến trường sát thương càng cao.

Tích Lịch Xa

Lính Thiên Cơ, chuyên tiêu diệt Quân Sư. Giúp Quân Sư phe mình tăng sát thương.

Liên Nỏ Thủ

Lính Xạ Thủ, giảm sát thương phép nhận và có khả năng bắn 2 mũi tên 1 lúc.

Tự Bộc Binh

Lính Thiên Cơ, chuyên tiêu diệt Mãnh Tướng. Khi chí mạng có thể gây thêm sát thương.

Hiên Viên Kiếm

Cổ kiếm hoàng kim sắc nghìn năm, theo truyền thuyết là thần kiếm do chư thần thiên giới ban cho Hiên Viên Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu; trong đó chất chứa sức mạnh vô tận, thần kiếm trảm yêu trừ ma.

Bàn Cổ Phủ

Từ lúc thiên địa hỗn độn mới bắt đầu, Bàn cầm một cái búa cực lớn bổ mở trời đất, từ đó khai sinh ra vũ trụ của chúng ta. Búa này có thể phân thiên khai địa, xuyên thẳng qua thái hư chi lực

Phiên Thiên Ấn

Chính là thượng cổ chí bảo, chí ít cũng là cực phẩm Thánh bảo đẳng cấp, thậm chí có hi vọng trở thành Cực Đạo Đế binh

Hạo Thiên Thương

Là thiên giới trọng bảo, có được sức mạnh to lớn vô cùng, nghe nói đánh bại hết thảy yêu ma tà đạo, khi tất yếu cũng có thể hàng phục tiên thần

Hậu Nghệ Cung

Tương truyền, khi đó 10 mặt trời đồng loạt xuất hiện, chỉ có Hậu Nghệ ra tay bắn hạ bớt mặt trời, trở thành một vị thần, xưng gọi Tiễn Thần. Đây là thần khí của ông.

Đồng Hoàng Chung

Theo cổ lão bích văn trong hang đá Thiên Sơn vào thời đại chư thần có lưu lại: Chuông Đông Hoàng chính là thần khí đứng đầu thập đại thần khí, đủ để hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên.